რამდენად სწრაფად შეიძლება კორონავირუსი გავრცელდეს თბილ ქვეყნებში, მაგალითად, კუბაში? არ არის სითბოს დაბრკოლება ვირუსისთვის?


პასუხი 1:

არა სიცხე, არამედ მზის შუქი. ვირუსებს არ მოსწონთ ულტრაიისფერი გამოსხივება. ახლა ვირუსი უნდა გამჟღავნებულიყო, რომ ულტრაიისფერი დასხივება გამომუშავებულიყო, ამიტომ თეორიულად ვირუსი დიდხანს არ გადარჩება ზედაპირზე. ამასთან, თუ იგი მასპინძელ ადამიანშია, მასპინძელს შეუძლია ვირუსის გავრცელება განსხვავებული არ იყოს მასპინძელ სამყაროში, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.

ამრიგად, შეხების ექსპოზიცია უნდა შემცირდეს მზისგან დამტვრეულ ქვეყნებში.